RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์

ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์
รายการ: ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์
ห้องแพทย์ 12ต.ค.59

ร้อยสาระ ห้องแพทย์ (ทันตะ)12 ตุลาคม 2559
12 ต.ค 2559


ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 5 ตุลาคม 2559

ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 5 ตุลาคม 2559
05 ต.ค 2559


ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 28 กันยายน 2559

ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 28 กันยายน 2559
28 ก.ย 2559ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 14 กันยายน 2559

ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 14 กันยายน 2559
14 ก.ย 2559


ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 24สิงหาคม2559

ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 24สิงหาคม2559
24 ส.ค 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 119 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 12 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง