RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์

ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์
รายการ: ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์

ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 24สิงหาคม2559

ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 24สิงหาคม2559
24 ส.ค 2559


ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 17สิงหาคม2559

ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 17สิงหาคม2559
17 ส.ค 2559


ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 10สิงหาคม2559

ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 10สิงหาคม2559
10 ส.ค 2559


ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ 3 สิงหาคม 2559

ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ 3 สิงหาคม 2559
03 ส.ค 2559


ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ 27 กรกฏาคม 2559

ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ 27 กรกฏาคม 2559
27 ก.ค 2559


ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ 20 กรกฏาคม 2559

ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ 20 กรกฏาคม 2559
20 ก.ค 2559


ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ 13 กรกฏาคม 2559

ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ 13 กรกฏาคม 2559
13 ก.ค 2559


ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ 6 กรกฏาคม 2559

ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ 6 กรกฏาคม 2559
06 ก.ค 2559


ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ 29 มิย 59

ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ 29 มิย 59
29 มิ.ย 2559


ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ 22 มิย 59

ร้อยสาระ  ช่วง ห้องแพทย์  22 มิย 59
22 มิ.ย 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 110 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 11 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง