RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ร้อยสาระ ช่วง กินดีอยู่ดี Healthy @ Chiang Mai

ร้อยสาระ ช่วง กินดีอยู่ดี Healthy @ Chiang Mai
รายการ: ร้อยสาระ ช่วง กินดีอยู่ดี Healthy @ Chiang Mai

ร้อยสาระ 17สิงหาคม60

โครงการอาหารปลอดภัยในหมู่บ้านเลควิวปาร์ค
17 ส.ค 2560


ร้อยสาระ 10สิงหาคม60

สมาคมผู้ผลิตพืชอาหารและอาหารปลอดภัย จ.เชียงใหม่
10 ส.ค 2560


ร้อยสาระ ช่วงกินดีอยู่ดี 3สิงหาคม 60

ลงพื้นที่ศูนย์เด็กเล็ก
03 ส.ค 2560
มีหัวข้อทั้งหมด 39 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 4 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง