RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ อินไซด์แมสคอม

อินไซด์แมสคอม
รายการ: อินไซด์แมสคอม

Inside Masscomm 14 ก.ค.2562

ฟังเบื้องหลังการทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เปรี๊ยะ" ของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ประเภทอุดมศึกษา โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4) ภายใต้หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) พิชญะ ฉวีเกษมงาม อนุชิต อภัยสุวรรณ และพงศธร พันธวงค์ ตัวแทนกลุ่ม จะคุยถึงทุกแง่มุมการทำงาน..
14 ก.ค 2562


Inside Masscomm 30 มิ.ย.2562

รู้หรือไม่ว่าจีนมองไทยและเชียงใหม่ยังไง? อาจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่โดยทั่วไป และในฐานะที่เป็นแหล่งประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในมุมมองจีนที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ของจีน จากการวิจัยเรื่อง "การลงทุนของชาวจีนและผลกระทบต่อความมั่นคงทางธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทย" 
30 มิ.ย 2562


Inside Masscomm 23 มิ.ย.2562

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ความสนใจศึกษาต่อด้านการสื่อสารมวลชนกับการรับนักศึกษาใหม่ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จะเป็นอย่างไร ฟังข้อมูลล่าสุดจากรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 มิ.ย 2562


Inside Masscomm 16 มิ.ย.2562

การใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษา เยาวชนในปัจจุบันเป็นอย่างไร ติดตามได้จากอาจารย์ ดร.จิรเวทย์ รักชาติ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 มิ.ย 2562


Inside Masscomm 9 มิ.ย.2562

ติดตามเรื่องของผู้สูงอายุกับการรู้เท่าทันสื่อจากอาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09 มิ.ย 2562


Inside Masscomm 26 พ.ค.2562

ฟังเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาคุณธรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์ชุดและหนังสือการ์ตูนเรื่องสามก๊ก งานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบกับอาจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล คณะการสื่อสารมวลชน มช. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
26 พ.ค 2562


Inside Masscomm 19 พ.ค.2562

ฟังรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุยถึงการจัดค่าย Digital Media & Marketing Startup ครั้งที่ 1 (DMMS 2019) บ่มเพาะความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ด้านการสื่อสาร-การตลาดดิจิทัล
19 พ.ค 2562


Inside Masscomm 12 พ.ค.2562

มาฟังเรื่องของ Good Day Station รายการวิทยุออนไลน์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 3 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับอาจารย์ ดร.จิรเวทย์ รักชาติ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง และอาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์ อาจารย์แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
12 พ.ค 2562


Inside Masscomm 28 เม.ย.2562

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความร่วมมืออย่างไรกับ Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR)?" และ "เด็กอายุเท่าไหร่ถึงควรเล่นมือถือ?" ฟังทั้ง 2 เรื่องนี้ได้จาก..... อาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
28 เม.ย 2562


Inside Masscomm 21 เม.ย.2562

นักศึกษาที่เรียนวิชาการผลิตสื่อใหม่ เรียนและทำผลงานอะไรอยู่? มาฟังกัน... Inside Mass Comm อาทิตย์ 21 เมษายนนี้ 11.05 - 11.35 น. พบกับอาจารย์ประกาศิษย์ พรหมกิ่งแก้ว หัวหน้าแขนงวิชาสื่อใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
21 เม.ย 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 155 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 16 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง