RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน
รายการ: ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน 20 ก.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 20 ก.ค.2562
20 ก.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 13 ก.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 13 ก.ค.2562
13 ก.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 6 ก.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 6 ก.ค.2562
06 ก.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 29 มิ.ย.2562

ผญ๋าชุมชน 29 มิ.ย.2562
29 มิ.ย 2562


ผญ๋าชุมชน 22 มิ.ย.2562

ผญ๋าชุมชน 22 มิ.ย.2562
22 มิ.ย 2562


ผญ๋าชุมชน 15 มิ.ย.2562

ผญ๋าชุมชน 15 มิ.ย.2562
15 มิ.ย 2562


ผญ๋าชุมชน 8 มิ.ย.2562

ผญ๋าชุมชน 8 มิ.ย.2562
08 มิ.ย 2562


ผญ๋าชุมชน 1 มิ.ย.2562

ผญ๋าชุมชน 1 มิ.ย.2562
01 มิ.ย 2562


ผญ๋าชุมชน 25 พ.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 25 พ.ค.2562
25 พ.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 18 พ.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 18 พ.ค.2562
18 พ.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 116 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 12 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง