RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน
รายการ: ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน 25 พ.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 25 พ.ค.2562
25 พ.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 18 พ.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 18 พ.ค.2562
18 พ.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 6 เม.ย.2562

ผญ๋าชุมชน 6 เม.ย.2562
06 เม.ย 2562


ผญ๋าชุมชน 30 มี.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 30 มี.ค.2562
30 มี.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 23 ก.พ.2562

ผญ๋าชุมชน 23 ก.พ.2562
23 ก.พ 2562


ผญ๋าชุมชน 12 ม.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 12 ม.ค.2562
12 ม.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 29 ธ.ค.2561

ผญ๋าชุมชน 29 ธ.ค.2561
29 ธ.ค 2561


ผญ๋าชุมชน 22 ธ.ค.2561

ผญ๋าชุมชน 22 ธ.ค.2561
22 ธ.ค 2561


ผญ๋าชุมชน 15 ธ.ค.2561

ผญ๋าชุมชน 15 ธ.ค.2561
15 ธ.ค 2561


ผญ๋าชุมชน 1 ธ.ค.2561

ผญ๋าชุมชน 1 ธ.ค.2561
01 ธ.ค 2561


มีหัวข้อทั้งหมด 108 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 11 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง