RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน
รายการ: ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน 14 ก.ย.2562

ผญ๋าชุมชน 14 ก.ย.2562
14 ก.ย 2562


ผญ๋าชุมชน 7 ก.ย.2562

ผญ๋าชุมชน 7 ก.ย.2562
07 ก.ย 2562


ผญ๋าชุมชน 17 ส.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 17 ส.ค.2562
17 ส.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 10 ส.ค.2562

ผญ๋าชุมชน  10 ส.ค.2562
10 ส.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 27 ก.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 27 ก.ค.2562
27 ก.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 20 ก.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 20 ก.ค.2562
20 ก.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 13 ก.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 13 ก.ค.2562
13 ก.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 6 ก.ค.2562

ผญ๋าชุมชน 6 ก.ค.2562
06 ก.ค 2562


ผญ๋าชุมชน 29 มิ.ย.2562

ผญ๋าชุมชน 29 มิ.ย.2562
29 มิ.ย 2562


ผญ๋าชุมชน 22 มิ.ย.2562

ผญ๋าชุมชน 22 มิ.ย.2562
22 มิ.ย 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 121 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 13 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง