RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน
รายการ: ผญ๋าชุมชนผญ๋าชุมชน 13 มิ.ย.2563

ผญ๋าชุมชน 13 มิ.ย.2563
13 มิ.ย 2563


ผญ๋าชุมชน 6 มิ.ย.2563

ผญ๋าชุมชน 6 มิ.ย.2563
06 มิ.ย 2563


ผญ๋าชุมชน 21 มี.ค.2563

ผญ๋าชุมชน 21 มี.ค.2563
21 มี.ค 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 146 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 15 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง