RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน
รายการ: ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน 10ธันวาคม 2559

ผญ๋าชุมชน 10ธันวาคม 2559
10 ธ.ค 2559


ผญ๋าชุมชน 3ธันวาคม 2559

 ผญ๋าชุมชน 3ธันวาคม 2559
03 ธ.ค 2559


ผญ๋าชุมชน 1 ตุลาคม 2559

ผญ๋าชุมชน 1 ตุลาคม 2559
01 ต.ค 2559


ผญ๋าชุมชน 24 กันยายน 2559

ผญ๋าชุมชน 24 กันยายน 2559
24 ก.ย 2559


ผญ๋าชุมชน 17 กันยายน 2559

ผญ๋าชุมชน 17 กันยายน 2559
18 ก.ย 2559


ผญ๋าชุมชน 10 กันยายน 2559

ผญ๋าชุมชน 10 กันยายน 2559
10 ก.ย 2559


ผญ๋าชุมชน 3 กันยายน 2559

ผญ๋าชุมชน 3 กันยายน 2559
03 ก.ย 2559


ผญ๋าชุมชน 27 สิงหาคม 2559

ผญ๋าชุมชน 27 สิงหาคม 2559
27 ส.ค 2559


ผญ๋าชุมชน 20 สิงหาคม 2559

ผญ๋าชุมชน 20 สิงหาคม 2559
20 ส.ค 2559


ผญ๋าชุมชน 13 สิงหาคม 2559

ผญ๋าชุมชน 13 สิงหาคม 2559
13 ส.ค 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 119 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 12 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง