RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน
รายการ: ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน 24 มิ.ย.2560

ผญ๋าชุมชน 24 มิ.ย.2560
24 มิ.ย 2560


ผญ๋าชุมชน 3 มิ.ย.2560

ผญ๋าชุมชน 3 มิ.ย.2560
03 มิ.ย 2560


ผญ๋าชุมชน 27 พ.ค.2560

ผญ๋าชุมชน 27 พ.ค.2560
27 พ.ค 2560


ผญ๋าชุมชน 20 พ.ค.2560

ผญ๋าชุมชน 20 พ.ค.2560
20 พ.ค 2560


ผญ๋าชุมชน 13 พ.ค.2560

ผญ๋าชุมชน 13 พ.ค.2560
13 พ.ค 2560


ผญ๋าชุมชน6 พ.ค.2560

ผญ๋าชุมชน6 พ.ค.2560
06 พ.ค 2560


ผญ๋าชุมชน29เม.ย.2560

ผญ๋าชุมชน29เม.ย.2560
29 เม.ย 2560


ผญ๋าชุมชน22เม.ย.2560

ผญ๋าชุมชน22เม.ย.2560
22 เม.ย 2560


ผญ๋าชุมชน15เม.ย.2560

ผญ๋าชุมชน15เม.ย.2560
15 เม.ย 2560


ผญ๋าชุมชน8เม.ย.2560

ผญ๋าชุมชน8เม.ย.2560
08 เม.ย 2560


มีหัวข้อทั้งหมด 143 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 15 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง