RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ เล่าขานล้านนา

เล่าขานล้านนา
รายการ: เล่าขานล้านนา

เล่าขานล้านนา 1 ธ.ค.62

ประเพณีเกี่ยวข้าว
01 ธ.ค 2562


เล่าขานล้านนา 10 พ.ย.62

ประเพณียี่เป็ง
10 พ.ย 2562


เล่าขานล้านนา 3 พ.ย.2562

เล่าขานล้านนา 3 พ.ย.2562
03 พ.ย 2562


เล่าขานล้านนา 20 ต.ค.62

ประเพณีทอดกฐิน
20 ต.ค 2562


เล่าขานล้านนา 13 ต.ค.62

ตักบาตรเทโวโรหณะ
13 ต.ค 2562


เล่าขานล้านนา 25 ส.ค.62

ตานธรรมมหาวิบาก-ขัวหน้อย
25 ส.ค 2562


เล่าขานล้านนา 18 ส.ค.62

การเทศน์ธรรมมหาวิบาก/การตานขัวหน้อย
18 ส.ค 2562


เล่าขานล้านนา 11 ส.ค.62

การไปทำบุญที่ว่ัด
11 ส.ค 2562


เล่าขานล้านนา 4 ส.ค.62

ฮ้องขวัญควาย
04 ส.ค 2562


เล่าขานล้านนา 28 ก.ค.62

พิธีขอฝนของทางล้านนา
28 ก.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 122 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 13 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง