RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ เล่าขานล้านนา

เล่าขานล้านนา
รายการ: เล่าขานล้านนาเล่าขานล้านนา 12 ก.ค.63

เล่าขานล้านนา 12 ก.ค.63
12 ก.ค 2563

เล่าขานล้านนา 14 มิ.ย.63

เล่าขานล้านนา 14 มิ.ย.63
14 มิ.ย 2563


เล่าขานล้านนา 7 มิ.ย.63

เล่าขานล้านนา 7 มิ.ย.63
07 มิ.ย 2563


เล่าขานล้านนา 31 พ.ค.63

เล่าขานล้านนา 31 พ.ค.63
31 พ.ค 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 145 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 15 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง