RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์ 13 ต.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 13 ต.ค.2562
13 ต.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 6 ต.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 6 ต.ค.2562
06 ต.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 22 ก.ย.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 22 ก.ย.2562
22 ก.ย 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 15 ก.ย.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 15 ก.ย.2562
15 ก.ย 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 8 ก.ย.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 8 ก.ย.2562
08 ก.ย 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 1 ก.ย.2562

ตะวันออกปริทัศน์  1 ก.ย.2562
01 ก.ย 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 25 ส.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 25 ส.ค.2562
25 ส.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 18 ส.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 18 ส.ค.2562
18 ส.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 11 ส.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 11 ส.ค.2562
11 ส.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 4 ส.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 4 ส.ค.2562
04 ส.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 144 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 15 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง