RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์ 3 ต.ค.2563

สาขาวิชาภาษาพม่า
03 ต.ค 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 26 ก.ย.2563

สาขาวิชาภาษาจีน
26 ก.ย 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 12 ก.ย.2563

สาขาวิชาภาษาพม่า
12 ก.ย 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 5 ก.ย.2563

สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี 
05 ก.ย 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 29 ส.ค.2563

สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
29 ส.ค 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 22 ส.ค.2563

สาขาวิชาภาษาจีน
22 ส.ค 2563ตะวันออกปริทัศน์ 8 ส.ค.2563

สาขาวิชาภาษาพม่า
08 ส.ค 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 25 ก.ค.2563

สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
25 ก.ค 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 185 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 19 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง