RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์ 22 มี.ค.2563

สาขาวิชาภาษาจีน
22 มี.ค 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 15 มี.ค.2563

สาขาวิชาภาษาจีน
15 มี.ค 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 8 มี.ค.2563

สาขาวิชาญี่ปุ่น
08 มี.ค 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 1 มี.ค.2563

สาขาวิชาภาษาพม่า
01 มี.ค 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 23 ก.พ.2563

สาขาวิชาภาษาพม่า
23 ก.พ 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 16 ก.พ.2563

สาขาวิชาภาษาพม่า
16 ก.พ 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 9 ก.พ.2563

สาขาวิชาภาษาจีน
09 ก.พ 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 2 ก.พ.2563

สาขาวิชาเกาหลี
02 ก.พ 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 26 ม.ค.2563

สาขาวิชา ภาษาพม่า
26 ม.ค 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 19 ม.ค.2563

สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี
19 ม.ค 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 168 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 17 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง