RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์ 18 ส.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 18 ส.ค.2562
18 ส.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 11 ส.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 11 ส.ค.2562
11 ส.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 4 ส.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 4 ส.ค.2562
04 ส.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 28 ก.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 28 ก.ค.2562
28 ก.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 21 ก.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 21 ก.ค.2562
21 ก.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 14 ก.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 14 ก.ค.2562
14 ก.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 7 ก.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 7 ก.ค.2562
07 ก.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 30 มิ.ย.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 30 มิ.ย.2562
30 มิ.ย 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 23 มิ.ย.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 23 มิ.ย.2562
23 มิ.ย 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 16 มิ.ย.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 16 มิ.ย.2562
16 มิ.ย 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 137 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 14 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง