RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตราชูคู่ชาวบ้าน

ตราชูคู่ชาวบ้าน
รายการ: ตราชูคู่ชาวบ้าน


ตราชูคู่ชาวบ้าน 19 ก.ค.2563

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต การสมรสเท่าเทียม
19 ก.ค 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 12 ก.ค.2563

กฎหมายกับการส่งออกสินค้าไปนอกราชอาณาจักร
12 ก.ค 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 5 ก.ค.2563

มาเฟียหอยแครง
05 ก.ค 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 28 มิ.ย.2563

ทำความรู้จัก CPTPP ในเบื้องต้น
28 มิ.ย 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 21 มิ.ย.2563

สัญญายืมใช้คงรูป
21 มิ.ย 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 14 มิ.ย.2563

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
14 มิ.ย 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 7 มิ.ย.2563

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม
07 มิ.ย 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 21 มี.ค.2563

ถกประเด็น โรคโควิด 19 กับประเด็นทางกฎหมาย
21 มี.ค 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 202 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 21 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง