RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตราชูคู่ชาวบ้าน

ตราชูคู่ชาวบ้าน
รายการ: ตราชูคู่ชาวบ้าน

ตราชูคู่ชาวบ้าน 25 ม.ค.2563

กฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
25 ม.ค 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 18 ม.ค.2563

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 2562
18 ม.ค 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 11 ม.ค.2563

กฎหมายควบคุมและคุ้มครองจากการถูกกลั่นแกล้งผ่านทางโซเชียล
11 ม.ค 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 4 ม.ค.2563

กฎหมายเกียวกับการเข้าออกประเทศ และการเข้าเมือง
04 ม.ค 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 28 ธ.ค.2562

โทษประหารชีวิต หรือ อุกฤษฏ์โทษ
28 ธ.ค 2562


ตราชูคู่ชาวบ้าน 22 ธ.ค.2562

พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช 2542
22 ธ.ค 2562


ตราชูคู่ชาวบ้าน 14 ธ.ค.2562

คู่ซ่อมรถเจ้าปัญหา
14 ธ.ค 2562


ตราชูคู่ชาวบ้าน 7 ธ.ค.2562

วิสาหกิจเพื่อสังคม
07 ธ.ค 2562


ตราชูคู่ชาวบ้าน 30 พ.ย.2562

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานรับจ้างอิสระ
30 พ.ย 2562


ตราชูคู่ชาวบ้าน 23 พ.ย.2562

กฎหมายไทยกับพุทธศาสนา
23 พ.ย 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 184 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 19 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง