RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ Economics Hilight

Economics Hilight
รายการ: Economics Hilight

Economics Hilight

คณะเศษฐศาสตร์ ม.ช.
21 ต.ค 2563


Economic Hilight

13.00 
14 ต.ค 2563


Economic Hilight

....
07 ต.ค 2563


Economic Hilight

13.10
23 ก.ย 2563


Economics Hilight

.....
16 ก.ย 2563


Economics Hilight

13.10
09 ก.ย 2563


Economics Hilight

13.10
02 ก.ย 2563รายการ Economics Hilight

Economic Hilight  12-8-63
12 ส.ค 2563


รายการ Economics Hilight

Economic Hiligth 5 สิงหาคม 2563
05 ส.ค 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 185 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 19 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง