RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ Lanna Go-ASEAN

Lanna Go-ASEAN
รายการ: Lanna Go-ASEAN

Lanna Go-Asian 24 พ.ค.2562

สัมภาษณ์ ครูกิตติกร คงอินทร์ ครูภาษาอังกฤษ. รร. บ้านนามน. อ.เวียงแหง
24 พ.ค 2562


Lanna Go-Asian 10 พ.ค.2562

EP.4 สัมภาษณ์ นายกองค์การนักศึกษามอแม่โจ้...น้อง โอ  ชาญณรงค์ จันทร์มี
10 พ.ค 2562


Lanna Go-Asian 26 เม.ย.2562

EP.3 สัมภาษณ์ นายกองค์การนักศึกษามอแม่โจ้...น้อง โอ  ชาญณรงค์ จันทร์มี
26 เม.ย 2562


Lanna Go-Asian 19 เม.ย.2562

EP.2 สัมภาษณ์ นายกองค์การนักศึกษามอแม่โจ้...น้อง โอ  ชาญณรงค์ จันทร์มี
19 เม.ย 2562


Lanna Go-Asian 12 เม.ย..2562

EP.1 สัมภาษณ์ นายกองค์การนักศึกษามอแม่โจ้...น้อง โอ  ชาญณรงค์ จันทร์มี
12 เม.ย 2562


Lanna Go-Asian 29 มี.ค.2562

EP.4 สัมภาษณ์อาจารย์ สามารถ หนูทอง
29 มี.ค 2562


Lanna Go-Asian 22มี.ค.2562

EP.3 สัมภาษณ์อาจารย์ สามารถ หนูทอง
22 มี.ค 2562


Lanna Go-Asian 15 มี.ค.2562

EP.2 สัมภาษณ์อาจารย์ สามารถ หนูทอง
15 มี.ค 2562


Lanna Go-Asian 8 มี.ค.2562

EP.1 สัมภาษณ์อาจารย์ สามารถ หนูทอง
08 มี.ค 2562


Lanna Go-Asian 1 มี.ค.2562

Ep.4 เก่ง พงศธร ต๋าคำดี ผู้กำกับหนังสั้น เรื่องเจ้าดวงดอกไม้
01 มี.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 88 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 9 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง