RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ Lanna Go-ASEAN

Lanna Go-ASEAN
รายการ: Lanna Go-ASEAN

Lanna Go-Asian 13 ก.ย.2562

Lanna Go-Asian 13 ก.ย.2562
13 ก.ย 2562


Lanna Go-Asian 6 ก.ย.2562

สัมภาษณ์ คุณเทวัญ พีระประเสริฐศักดิ์ ผู้นำขุมชนเกษตรพอเพียงที่สะเมิง
06 ก.ย 2562


Lanna Go-Asian 16 ส.ค.2562

Ep7.สัมภาษณ์ คุณMarianne Wilmese ผู้เป็น Animals protector&เจ้าของ  Holy Cow Farm
16 ส.ค 2562


Lanna Go-Asian 9 ส.ค.2562

Ep6.สัมภาษณ์ คุณMarianne Wilmese ผู้เป็น Animals protector&เจ้าของ  Holy Cow Farm
09 ส.ค 2562


Lanna Go-Asian 2 ส.ค.2562

Ep5.สัมภาษณ์ คุณMarianne Wilmese ผู้เป็น Animals protector&เจ้าของ  Holy Cow Farm
02 ส.ค 2562


Lanna Go-Asian 26 ก.ค.2562

Ep4.สัมภาษณ์ คุณMarianne Wilmese ผู้เป็น Animals protector&เจ้าของ  Holy Cow Farm
26 ก.ค 2562


Lanna Go-Asian 12 ก.ค.2562

Ep3.สัมภาษณ์ คุณMarianne Wilmese ผู้เป็น Animals protector&เจ้าของ  Holy Cow Farm
12 ก.ค 2562


Lanna Go-Asian 5 ก.ค.2562

Ep2.สัมภาษณ์ คุณMarianne Wilmese ผู้เป็น Animals protector&เจ้าของ  Holy Cow Farm
05 ก.ค 2562


Lanna Go-Asian 29 มิ.ย.2562

สัมภาษณ์ คุณMarianne Wilmese ผู้เป็น Animals protector&เจ้าของ  Holy Cow Farm
28 มิ.ย 2562


Lanna Go-Asian 21 มิ.ย.2562

Ep.4 สัมภาษณ์ ครูกิตติกร คงอินทร์ ครูภาษาอังกฤษ. รร. บ้านนามน. อ.เวียงแหง
21 มิ.ย 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 101 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 11 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง