RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ สุขภาพจิต

สุขภาพจิต
รายการ: สุขภาพจิต

สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 19 ม.ค. 62

สร้างพลังใจรับปีใหม่ 2562
19 ม.ค 2562


สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 5 ม.ค. 62

ตอน สุขภาพจิตคนข้ามเพศ
05 ม.ค 2562


สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 29 ธ.ค. 61

ตอน การสื่อสารในครอบครัว 
29 ธ.ค 2561


สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 15 ธ.ค. 61

ตอน การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
15 ธ.ค 2561สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 1 ธ.ค. 61

ตอน การส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน
01 ธ.ค 2561
สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 10 พ.ย. 61

ตอน เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี
10 พ.ย 2561มีหัวข้อทั้งหมด 56 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 6 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง