RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
รายการ: สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 1 ส.ค.63

 ตอนออกกำลังกายตอนเช้าดีอย่างไร โดย.ศ.ดร.นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพยศาสตร์
01 ส.ค 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 25 ก.ค.63

นอนไม่หลับ อันตรายกว่าที่คิด โดย.รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล หัวหน้าหน่วยโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
25 ก.ค 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 18 ก.ค.63

มะเร็งตับรักษาไม่ได้จริงหรือ.? โดย. ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 ก.ค 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 11 ก.ค.63

ไข้หวัดใหญ่ระบาดช่วงหน้าฝน 8 กลุ่มเสี่ยงต้องระวัง โดย ผศ.นพ.อติคุณ ลิ้มสุคนธ์ อาจารย์ประจำหน่วยวิชาระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ก.ค 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 4 ก.ค.63

ไข้เลือดออกต้องระวัง !!! ล่าสุดป่วยแล้วกว่าหมื่นราย อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล อาจารย์ประจำหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
04 ก.ค 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 27 มิ.ย.63

เตรียมพร้อมรับมือ 7 กลุ่มโรคที่มากับฝนสำหรับผู้สูงอายุ อ.พญ.พิมลวรรณ รัตนพัฒนากุล แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 มิ.ย 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 20 มิ.ย.63

เส้นเลือดขอดป้องกันได้ง่ายนิดเดียว โดย.ผศ.นพเติมพงศ์ เรียนแพง อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 มิ.ย 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 30 พ.ค.63

งดเหล้าอย่างไร? ไม่ให้ลงแดง โดย.อ.นพ.อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 พ.ค 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 23 พ.ค.63

ไหล่ก็ปวด ร้านนวดก็ปิด ดูแลตัวเองให้ฟิต ช่วง COVID-19 โดย.พญ.ชนัดดา วงศ์เอกชูตระกูล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
23 พ.ค 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 16 พ.ค.63

ผู้ป่วยเบาหวาน ดูแลตัวเองอย่างไร ในช่วงระบาดของ COVID-19 โดย.รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์ประจำหน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
16 พ.ค 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 101 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 11 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง