RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
รายการ: สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 7 เม.ย. 61

ตอน อุบัติเหตุทางตาจากปี๋ใหม่เมือง
07 เม.ย 2561


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 17 มี.ค.61

ตอน พิษสุนัขบ้า โดย.อพญ วรลักษณ์
17 มี.ค 2561


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 10 มี.ค.61

ตอน หมอกควัน โดย นพ. ชัยรัฒน์
10 มี.ค 2561สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 24 ก.พ.61

ตอน ตอนวันการได้ยินโลก
24 ก.พ 2561


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 17 ก.พ.61

ตอน ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต
17 ก.พ 2561


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 10 ก.พ.61

ตอนโลหิตจาง โดย อ.อดิศักดิ์
10 ก.พ 2561


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 3 ก.พ.61

ตอน ค่ายอยากเป็นหมอ
03 ก.พ 2561
มีหัวข้อทั้งหมด 72 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 8 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง