RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
รายการ: สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 23 ธ.ค.60

ตอน ธาตุเจ้าเรือนกับการเกิดโรค
23 ธ.ค 2560


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 16 ธ.ค.60

ตอน ตอน โครงการ EYE CMU Run for Sight
16 ธ.ค 2560สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก25พ.ย.60

ตอน ตอนพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่
25 พ.ย 2560


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 18 ต.ค.60

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก ตอน ไข้หวัด
18 ต.ค 2560


มีหัวข้อทั้งหมด 62 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 7 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง