RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ มช.ล้านนาสร้างสรรค์

มช.ล้านนาสร้างสรรค์
รายการ: มช.ล้านนาสร้างสรรค์

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 25 พ.ค.62

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 3
25 พ.ค 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 2

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 2 (18 พ.ค.62)
18 พ.ค 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 1

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 1 (11 พ.ค. 62)
11 พ.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 3 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง