RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ รายการยุทธศาสตร์ มช. / มช.ล้านนาสร้างสรรค์

รายการยุทธศาสตร์ มช. / มช.ล้านนาสร้างสรรค์
รายการ: รายการยุทธศาสตร์ มช. / มช.ล้านนาสร้างสรรค์

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 38

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 25 มกราคม 2563
25 ม.ค 2563


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 37

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 18 มกราคม 2563
18 ม.ค 2563


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 36

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 11 มกราคม 2562
11 ม.ค 2563


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 35

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 4 มกราคม 2563
04 ม.ค 2563


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 34

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 28 ธันวาคม 2562
28 ธ.ค 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 33

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 21 ธ.ค. 2562
21 ธ.ค 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 32

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว บ้านเหมืองกุง
14 ธ.ค 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 31

มช.ล้านนาสร้างสรรค์  7 ธ.ค.2562
07 ธ.ค 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 30

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 30 พฤศจิกายน 2562
30 พ.ย 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 29

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 23 พ.ย. 2562
23 พ.ย 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 38 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 4 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง