RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ รายการยุทธศาสตร์ มช. / มช.ล้านนาสร้างสรรค์

รายการยุทธศาสตร์ มช. / มช.ล้านนาสร้างสรรค์
รายการ: รายการยุทธศาสตร์ มช. / มช.ล้านนาสร้างสรรค์

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 13

 มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 3 ส.ค.62
03 ส.ค 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 12

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 27 ก.ค.2562
27 ก.ค 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 11

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 20 ก.ค. 2562
20 ก.ค 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 10

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 13 ก.ค.2562
13 ก.ค 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 9

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 6 กรกฏาคม 2562
06 ก.ค 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 8

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 29 มิถุนายน 2562
29 มิ.ย 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 7

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 22 มิถุนายน 2562
22 มิ.ย 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 6

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 15 มิถุนายน 2562
15 มิ.ย 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 5

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 8 มิถุนายน 2562
08 มิ.ย 2562


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 4

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 1 มิ.ย.62 ตอนที่ 4
01 มิ.ย 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 23 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 3 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง