RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ รายการยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.

รายการยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.
รายการ: รายการยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมงที่1) 18 ต.ค.63

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมงที่1) 
18 ต.ค 2563
ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมงที่2) 11 ต.ค.63

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมงที่2) 
11 ต.ค 2563
ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมงที่1) 4 ต.ค.63

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมงที่1) 
04 ต.ค 2563


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมงที่2) 4 ต.ค.63

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมงที่2) 
04 ต.ค 2563


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมงที่1) 3 ต.ค.63

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมงที่1)
03 ต.ค 2563


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมงที่2) 3 ต.ค.63

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมงที่2)
03 ต.ค 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 298 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 30 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง