RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง เชียงใหม่เมืองงาม

รายการ: โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง เชียงใหม่เมืองงาม

เชียงใหม่เมืองงาม 11 ก.ค.62

ดร.วสันต์ จอมภักดี การจัดการพื้นที่หน้าห้างเมญ่า
11 ก.ค 2562


เชียงใหม่เมืองงาม 4ก.ค.62

หลักสูตรเรียน Online
04 ก.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 3 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง