RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ที่นี่ FM100 ช่วง สุขภาพและยา

ที่นี่ FM100 ช่วง สุขภาพและยา
รายการ: ที่นี่ FM100 ช่วง สุขภาพและยา

สุขภาพและยา

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.
04 พ.ย 2563


สุขภาพและยา

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.
21 ต.ค 2563
สุขภาพและยา

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.
16 ก.ย 2563


สุขภาพและยา

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.
02 ก.ย 2563สุขภาพและยา

คณะเภสัชศาสตร์ มช.
01 ก.ค 2563


สุขภาพและยา 17 มิ.ย.63

คณะเภสัชศาสตร์ มช.
17 มิ.ย 2563มีหัวข้อทั้งหมด 22 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 3 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง