RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ที่นี่ FM100 ช่วง สุขภาพและยา

รายการ: ที่นี่ FM100 ช่วง สุขภาพและยา

สุขภาพและยา

คณะเภสัชศาสตร์ มช.
01 ก.ค 2563


สุขภาพและยา 17 มิ.ย.63

คณะเภสัชศาสตร์ มช.
17 มิ.ย 2563สุขภาพและยา 4 มี.ค.63

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.
04 มี.ค 2563


สุขภาพและยา 19 ก.พ.63

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยพายัพ,มหาวิทยาลัยพะเยา
19 ก.พ 2563


สุขภาพและยา 5 ก.พ.63

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.
05 ก.พ 2563


สุขภาพและยา 22 ม.ค.63

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.
22 ม.ค 2563
มีหัวข้อทั้งหมด 16 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 2 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง