RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ

รายการ: โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ


โค้ชธุรกิจ 16 ต.ค.62

การกู้เงิน
16 ต.ค 2562


โค้ชธุรกิจ 9 ต.ค.62

มาตราการ ชิมช๊อปใช้
09 ต.ค 2562โค้ชธุรกิจ 10 ก.ค.62

คุณ สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร อดีต ผอ.อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ
10 ก.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 12 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 2 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง