RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง สุขภาพดี วิถีไทย

รายการ: โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง สุขภาพดี วิถีไทย

สุขภาพดีวิถีไทย 4 ก.ย.62

ภูมิปัญญาเหล้ายาดอง
04 ก.ย 2562


สุขภาพดีวิถีไทย 7 ส.ค.62

ประชาสัมพันธ์งาน Lannaherb  9-12 ส.ค.2562
07 ส.ค 2562
มีหัวข้อทั้งหมด 4 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง