RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ห้องข่าว FM100

ห้องข่าว FM100
รายการ: ห้องข่าว FM100

ห้องข่าว FM100ช่วง1 8.10-8.30

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
24 พ.ย 2563


ห้องข่าว FM100ช่วง2 9.10-9.30

ห้องข่าว FM100ช่วง2 
24 พ.ย 2563


ห้องข่าว FM100ช่วง1 8.10-8.30

วางแผนการเงินนศ.มช
23 พ.ย 2563


ห้องข่าว FM100ช่วง2 9.10-9.30

ห้องข่าว FM100ช่วง2
23 พ.ย 2563

ห้องข่าว FM100ช่วง2 9.10-9.30

ห้องข่าว FM100ช่วง2 
17 พ.ย 2563


ห้องข่าว FM100ช่วง1 8.10-8.30

โครงการคนละครึ่งรอบ2
16 พ.ย 2563


ห้องข่าว FM100ช่วง2 9.10-9.30

ห้องข่าว FM100ช่วง2
16 พ.ย 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 186 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 19 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง