RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง

รอบบ้านผ่านเมือง 22 เม.ย.62


1.รอบบ้านผ่านเมือง2.เรื่องบ้านบ้าน


อัพเดต: 22 เมษายน 2562

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง