RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง

รอบบ้านผ่านเมือง 29 เม.ย.62


...


อัพเดต: 29 เมษายน 2562

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง