RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: อินไซด์แมสคอม

Inside Masscomm 21 เม.ย.2562


นักศึกษาที่เรียนวิชาการผลิตสื่อใหม่ เรียนและทำผลงานอะไรอยู่?มาฟังกัน...Inside Mass Comm อาทิตย์ 21 เมษายนนี้ 11.05 - 11.35 น.
พบกับอาจารย์ประกาศิษย์ พรหมกิ่งแก้ว หัวหน้าแขนงวิชาสื่อใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 


อัพเดต: 21 เมษายน 2562

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง