RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: Teen Idol

Teen idol 2 ก.พ.2562


สัมภาษณ์ ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายนนทพันธุ์ ชนะดี ชั้น ม.4/1 น.ส.พิชญ์สินี ภูมิประภาพงศ์ ชั้น ม.4/4 น.ส.ศุภัคชญา ธานี ชั้น ม.4/4 นายธีรุตม์ สดายุรัช ชั้น ม.5/2 และ นายกิตตินันต์ กันทะสี ชั้น ม.6/2 ผู้จัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง “Bird Walk” ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการถ่ายภาพ Best Cinematography Award การแข่งขันโครงการ“Panasonic Kid Witness News 2018”


อัพเดต: 02 กุมภาพันธ์ 2562

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง