RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: T-TALK

T-TALK 27 ต.ค.2562


Terminator ภาคครี่งโหล ยังไปได้ดีอยู่ไหม สาวกคนเหล็กต้องฟัง แถมท้ายวิธีบริหารความเครียด ฟังแล้วชีวิตดีงาม..


อัพเดต: 27 ตุลาคม 2562

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง