RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

ร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 11 พ.ค. 62


โรคหน้าร้อน


อัพเดต: 11 พฤษภาคม 2562

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง