PODCASTS

สื่อภาพและเสียง

Folder : มช. Update
Ep1 มช.กับปัญหาหมอกควัน
Ep1 มช.กับปัญหาหมอกควัน

รายการ มช. update

รายการที่จะพาคุณไปติดตามเรื่องราวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้านของ มช. - ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ - ด้านล้านนาสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำองค์ความรู้ มุ่งแก้ไขปัญหาหมอควันในภาคเหนือ สร้างนวัตกรรมในการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์หมอกควัน ตลอดจนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์แก้ไขปัญหา พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันในอนาคต

อัพเดต: 17 ตุลาคม 2562 02:55:59 น. (view: 304)

ผู้ดำเนินรายการ
ธีรภาพ เป็งจันทร์
ธีรภาพ เป็งจันทร์

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง