FM100 CMU: สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน

PODCASTS

สื่อภาพและเสียง

Ep.17 เมื่อต้องรับมือกับโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน
Ep.17 เมื่อต้องรับมือกับโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน

รายการ PODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

อัพเดต: 24 กรกฎาคม 2563 15:19:50 น. (view: 193)

ผู้ดำเนินรายการ
สุณิสา เมืองแก้ว
สุณิสา เมืองแก้ว

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง