PODCASTS

สื่อภาพและเสียงความรู้สู้ฝุ่น Ep.7 หมอกควันกับมลพิษอากาศจากการเผาชีวมวล
ความรู้สู้ฝุ่น Ep.7 หมอกควันกับมลพิษอากาศจากการเผาชีวมวล (view: 15)
รายการความรู้สู้ฝุ่น

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ความรู้สู้ฝุ่น Ep.6 การเกิด PM2.5 ในธรรมชาติ
ความรู้สู้ฝุ่น Ep.6 การเกิด PM2.5 ในธรรมชาติ (view: 49)
รายการความรู้สู้ฝุ่น

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ความรู้สู้ฝุ่น Ep.5 การขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด
ความรู้สู้ฝุ่น Ep.5 การขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด (view: 38)
รายการความรู้สู้ฝุ่น

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ความรู้สู้ฝุ่น Ep.4 เกษตรพันธะสัญญา ปัญหาและสาเหตุ
ความรู้สู้ฝุ่น Ep.4 เกษตรพันธะสัญญา ปัญหาและสาเหตุ (view: 34)
รายการความรู้สู้ฝุ่น

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ความรู้สู้ฝุ่น Ep.3 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ความรู้สู้ฝุ่น Ep.3 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (view: 33)
รายการความรู้สู่ฝุ่น

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ความรู้สู้ฝุ่น Ep.2 ถอดบทเรียนฝุ่นควันมุมมองหมอนักอนุรักษ์ ตอนที่ 2
ความรู้สู้ฝุ่น Ep.2 ถอดบทเรียนฝุ่นควันมุมมองหมอนักอนุรักษ์ ตอนที่ 2 (view: 30)
รายการความรู้สู้ฝุ่น

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ความรู้สู้ฝุ่น Ep.1 ถอดบทเรียนฝุ่นควันมุมมองหมอนักอนุรักษ์ ตอนที่ 1
ความรู้สู้ฝุ่น Ep.1 ถอดบทเรียนฝุ่นควันมุมมองหมอนักอนุรักษ์ ตอนที่ 1 (view: 30)
รายการความรู้สู้ฝุ่น

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

มีหัวข้อทั้งหมด 7 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง