PODCASTS

สื่อภาพและเสียงรีวิวหนังสยอง Pet Sematary
รีวิวหนังสยอง Pet Sematary
รายการT-Talk

พบกับเรื่องราว ข่าวสารต่างๆ ทั้งภาพยนตร์ ดนตรี และ เรื่องราวอัพเดท รอบโลก โดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล

T-talk Special พาเที่ยวหนิงโป่
T-talk Special พาเที่ยวหนิงโป่
รายการT-Talk

พบกับเรื่องราว ข่าวสารต่างๆ ทั้งภาพยนตร์ ดนตรี และ เรื่องราวอัพเดท รอบโลก โดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล

มีหัวข้อทั้งหมด 2 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง