PODCASTS

สื่อภาพและเสียงEp3 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รองรับสังคมสูงวัย
Ep3 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รองรับสังคมสูงวัย (view: 53)
รายการมช. update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

Ep2 CMU SMART CITY
Ep2 CMU SMART CITY (view: 97)
รายการมช. update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

Ep1 มช.กับปัญหาหมอกควัน
Ep1 มช.กับปัญหาหมอกควัน (view: 186)
รายการมช. update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มีหัวข้อทั้งหมด 4 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง