PODCASTS

สื่อภาพและเสียงมช. Update Ep.19 VR นวัตกรรมใหม่เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
มช. Update Ep.19 VR นวัตกรรมใหม่เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (view: 9)
รายการมช. Update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.17 CMU SDGs เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มช. Update Ep.17 CMU SDGs เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (view: 517)
รายการมช. Update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.16เพราะการเรียนรู้เป็นของทุกช่วงวัย
มช. Update Ep.16เพราะการเรียนรู้เป็นของทุกช่วงวัย (view: 470)
รายการมช. Update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.14
มช. Update Ep.14 "เหตุใดเราถึงต้องมีมหาวิทยาลัยสุขภาพ" (view: 559)
รายการมช. Update

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.13 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร ส่งต่ออาหารคุณภาพเพื่อชุมชน
มช. Update Ep.13 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร ส่งต่ออาหารคุณภาพเพื่อชุมชน (view: 467)
รายการมช. Update

รายการที่จะพาคุณไปติดตามเรื่องราวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้านของ มช. - ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ - ด้านล้านนาสร้างสรรค์

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep.12 เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น
มช. Update Ep.12 เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น (view: 459)
รายการมช. Update

รายการที่จะพาคุณไปติดตามเรื่องราวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้านของ มช. - ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ - ด้านล้านนาสร้างสรรค์

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช. Update Ep10 แอปพลิเคชัน “PODD หรือ ผ่อดีดี” ระบบเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อชุมชน โดยความร่วมมือของคนในชุมชน
มช. Update Ep10 แอปพลิเคชัน “PODD หรือ ผ่อดีดี” ระบบเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อชุมชน โดยความร่วมมือของคนในชุมชน (view: 350)
รายการมช. Update

รายการที่จะพาคุณไปติดตามเรื่องราวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้านของ มช. - ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ - ด้านล้านนาสร้างสรรค์

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช Update Ep9 เครื่องผลิตน้ำพลาสมาอุณภูมิต่ำ สำหรับยับยั้งเชื้อก่อโรคในอุตสาหกรรมอาหาร
มช Update Ep9 เครื่องผลิตน้ำพลาสมาอุณภูมิต่ำ สำหรับยับยั้งเชื้อก่อโรคในอุตสาหกรรมอาหาร (view: 362)
รายการมช. Update

มช Update รายการที่จะพาคุณไปติดตามเรื่องราวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้านของ มช. - ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ - ด้านล้านนาสร้างสรรค์

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช Update Ep8
มช Update Ep8 (view: 319)
รายการมช. Update

รายการที่จะพาคุณไปติดตามเรื่องราวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้านของ มช. - ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ - ด้านล้านนาสร้างสรรค์

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มช Update Ep7 จุลินทรีย์กับความสามารถในการเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียม
มช Update Ep7 จุลินทรีย์กับความสามารถในการเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียม (view: 1044)
รายการมช. Update

มช Update รายการที่จะพาคุณไปติดตามเรื่องราวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้านของ มช. - ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ - ด้านล้านนาสร้างสรรค์

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

Ep6 เครื่อง REMO นวัตกรรม ล้างสารเคมีตกค้างในผัก ผลไม้
Ep6 เครื่อง REMO นวัตกรรม ล้างสารเคมีตกค้างในผัก ผลไม้ (view: 403)
รายการมช. Update

รายการที่จะพาคุณไปติดตามเรื่องราวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้านของ มช. - ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ - ด้านล้านนาสร้างสรรค์

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

Ep5 คัมภีร์ล้านนา ทรงคุณค่าสู่โลกดิจิตอล
Ep5 คัมภีร์ล้านนา ทรงคุณค่าสู่โลกดิจิตอล (view: 416)
รายการมช. Update

รายการที่จะพาคุณไปติดตามเรื่องราวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้านของ มช. - ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ - ด้านล้านนาสร้างสรรค์

ผู้ดำเนินรายการ ธีรภาพ เป็งจันทร์

มีหัวข้อทั้งหมด 19 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 2 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง