PODCASTS

สื่อภาพและเสียงEp.17 เมื่อต้องรับมือกับโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน
Ep.17 เมื่อต้องรับมือกับโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (view: 201)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

Ep.16 ผู้สูงอายุกับการล้มกระดูกข้อสะโพกหัก
Ep.16 ผู้สูงอายุกับการล้มกระดูกข้อสะโพกหัก (view: 165)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

Ep.15 AED Online Map วินาทีชีวิต
Ep.15 AED Online Map วินาทีชีวิต (view: 186)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

Ep.14รู้จักกับคนทำเพลง 1669
Ep.14รู้จักกับคนทำเพลง 1669 (view: 154)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

Ep.13 กลุ่มโรคหัวใจกับอาการฉุกเฉิน ( ตอนที่ 3 )
Ep.13 กลุ่มโรคหัวใจกับอาการฉุกเฉิน ( ตอนที่ 3 ) (view: 243)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

Ep.12 กลุ่มโรคหัวใจกับอาการฉุกเฉิน ( ตอนที่ 2 )
Ep.12 กลุ่มโรคหัวใจกับอาการฉุกเฉิน ( ตอนที่ 2 ) (view: 200)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

SECSI สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

Ep11 กลุ่มโรคหัวใจกับอาการฉุกเฉิน ( ตอนที่ 1 )
Ep11 กลุ่มโรคหัวใจกับอาการฉุกเฉิน ( ตอนที่ 1 ) (view: 196)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

SECSI สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

Ep.10 รับมือภัยธรรมชาติ
Ep.10 รับมือภัยธรรมชาติ (view: 217)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

SECSI สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

ผู้ดำเนินรายการ ปาริสสา กาญจนกุล

Ep.9 จักรยานกู้ชีพ AED Bike
Ep.9 จักรยานกู้ชีพ AED Bike (view: 218)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

SECSI สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

ผู้ดำเนินรายการ ปาริสสา กาญจนกุล

Ep.8 โรคหัวใจขาดเลือด
Ep.8 โรคหัวใจขาดเลือด (view: 182)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

SECSI สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

ผู้ดำเนินรายการ ปาริสสา กาญจนกุล

Ep.7 โรคหลอดเลือดสมอง
Ep.7 โรคหลอดเลือดสมอง (view: 161)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

SECSI สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

ผู้ดำเนินรายการ ปาริสสา กาญจนกุล

Ep.6 Sky Doctor ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ
Ep.6 Sky Doctor ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ (view: 181)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

SECSI สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

ผู้ดำเนินรายการ ปาริสสา กาญจนกุล

Ep.5 สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเห็นผู้บาดเจ็บ
Ep.5 สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเห็นผู้บาดเจ็บ (view: 157)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

SECSI สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

ผู้ดำเนินรายการ ปาริสสา กาญจนกุล

Ep.4 ประเภทของรถฉุกเฉิน
Ep.4 ประเภทของรถฉุกเฉิน (view: 159)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

SECSI สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

ผู้ดำเนินรายการ ปาริสสา กาญจนกุล

Ep.3 วิธีการเรียกใช้บริการ
Ep.3 วิธีการเรียกใช้บริการ (view: 161)
รายการPODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

SECSI สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

ผู้ดำเนินรายการ ปาริสสา กาญจนกุล

มีหัวข้อทั้งหมด 17 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 2 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง