PODCASTS

สื่อภาพและเสียงEp.7 พระตำหนักดอยตุง
Ep.7 พระตำหนักดอยตุง (view: 51)
รายการเลียบวัง

ผู้ดำเนินรายการ รัตนาภรณ์ สุวคนธ์

Ep.6 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
Ep.6 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (view: 68)
รายการเลียบวัง

ผู้ดำเนินรายการ รัตนาภรณ์ สุวคนธ์

Ep.5 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
Ep.5 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (view: 130)
รายการเลียบวัง

ผู้ดำเนินรายการ รัตนาภรณ์ สุวคนธ์

Ep.4 วังไกลกังวล
Ep.4 วังไกลกังวล (view: 100)
รายการเลียบวัง

ผู้ดำเนินรายการ รัตนาภรณ์ สุวคนธ์

Ep.3 วังสระปทุม
Ep.3 วังสระปทุม (view: 93)
รายการเลียบวัง

ผู้ดำเนินรายการ รัตนาภรณ์ สุวคนธ์

Ep.2 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
Ep.2 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน (view: 163)
รายการเลียบวัง

ผู้ดำเนินรายการ รัตนาภรณ์ สุวคนธ์

Ep.1 พระบรมมหาราชวัง
Ep.1 พระบรมมหาราชวัง (view: 183)
รายการเลียบวัง

ผู้ดำเนินรายการ รัตนาภรณ์ สุวคนธ์

มีหัวข้อทั้งหมด 7 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง