PODCASTS

สื่อภาพและเสียงPodcast Healthy CMU Ep 4 แบบประเมินความเสี่ยง CMU I Healthy
Podcast Healthy CMU Ep 4 แบบประเมินความเสี่ยง CMU I Healthy (view: 5)

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

Podcast Healthy CMU Ep.3 แบบประเมินความเสี่ยงโรคโควิด-19
Podcast Healthy CMU Ep.3 แบบประเมินความเสี่ยงโรคโควิด-19 (view: 17)
รายการHealthy CMU

ผู้ดำเนินรายการ ปาริสสา กาญจนกุล

Ep.2 โครงการ 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์
Ep.2 โครงการ 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ (view: 26)
รายการHealthy CMU

ผู้ดำเนินรายการ ปาริสสา กาญจนกุล

Ep.1 ทำความรู้จักกับโครงการ Healthy CMU
Ep.1 ทำความรู้จักกับโครงการ Healthy CMU (view: 30)
รายการHealthy CMU

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

มีหัวข้อทั้งหมด 4 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง