News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

“โรงเรียนปลอดภัย ห่วงใย จากใจพี่ทหาร “        ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33  ร่วมกับ คณะครู-นักเรียน ทำความสะอาดในโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเปิดเรียนในอาทิตย์หน้า        กองทัพภาคที่ 3 โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน รด.จิตอาสา ร่วมกับคณะครู และนักเรียน จำนวนกว่า 50 คน ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning  ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืชและดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างทำความสะอาดพื้นที่ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ระเบียง ราวบันใด หน้าตา ลูกบิดประตู ในห้องเรียน ตามอาคารเรียน โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ห้องสุขา และบริเวณที่ผิวสัมผัสที่อาจเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  เป็นการฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและห้องเรียนของสถานศึกษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ให้สถานศึกษามีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัย ปลอดจากเชื้อโรค ก่อนเปิดภาคเรียน      ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู อาจารย์ รวมถึงผู้ปกครอง ในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 19:09:33 น. (view: 937)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง