News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

พม. บรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง 100 รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน15 ม.ค. 66 ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 100 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ทั้งยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทของพระธรรมจาริกในการดำเนินงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร โดยมี พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง และ พระวิมลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นพระอุปัชฌาย์ ในการนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำส่วนราชการ และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีฯสำหรับการบรรพชาอุปสมบท ในครั้งนี้ มีราษฎรบนพื้นที่สูง 9 ชนเผ่า เข้าร่วมการบรรพชาอุปสมบท ได้แก่ กะเหรี่ยง มัง ลาหู่ ลีซู ลั๊วะ ถิ่น ขมุ เมี่ยน อาข่า และราษฎรพื้นที่ราบจากจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงใหม่ ตาก ลำพูน สุโขทัย และลำปาง ********************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

15 มกราคม 2566

เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2566 08:51:35 น. (view: 6116)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง