News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังข้อเสนอการสนับสนุนเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของยูเนสโก

ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เพื่อตรวจราชการในพื้นที่รวมถึง รับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของยูเนสโก กลุ่ม 10 จังหวัดภาคเหนือ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงบ่ายมีกำหนดพบปะประชาชนชาวเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการฟื้นฟูสุขภาพช่องปากด้วยรากฟันเทียมที่พัฒนาขึ้นเอง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน "สุจิณโณ" โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นต้น โอกาสเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วยทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งด้านสถานที่ พิธีการ การต้อนรับ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการเตรียมการต้อนรับ เพื่อให้การจัดงานมีความพร้อม และการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ที่เดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรี

เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2566 11:44:13 น. (view: 246)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง