News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

"กาดอ่างแก้ว" ช่วยชุมชน New Normal Market

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "กาดอ่างแก้ว" ช่วยชุมชน New Normal Market ณ ศาลาอ่างแก้ว มช. มีสินค้าผัก ผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้จำเป็น และบริการตัดผมชาย ฟรี ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีรายได้จากภาวะวิกฤต COVID-19 ให้วางขายได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังอย่างทั่วถึง โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมกาดอ่างแก้ว

                “กาดอ่างแก้ว” เปิดให้บริการทุกวันอังคาร พฤหัสบดี 15.00 - 18.00 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 08.00 - 11.00 น. โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะมีการดูแลสุขภาพด้วยมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างรัดกุม ได้แก่ กั้นพื้นที่ศาลาอ่างแก้วให้มีการเข้า-ออกทางเดียว จัดแบ่งช่องร้านค้าให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร จัดระบบทางเดินให้กว้างขึ้น เพื่อให้พื้นที่โปร่ง ลูกค้ามีระยะทางเดิน ไม่เบียดกัน จัดเตรียมให้บริการแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิและคัดกรองผู้ค้า-ผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องสวม face shield และถุงมือเพื่อสุขอนามัยที่ดี และได้มีการจัดทำระบบนับจำนวนผู้มาใช้บริการเพื่อไม่ให้มีจำนวนที่มากจนเกินไป พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการทุกท่านนำถุงผ้ามาใส่สินค้า ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อนด้วย

เขียนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563 18:49:10 น. (view: 62)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง