News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตั้งตู้ปันสุขหน้าจวน ช่วยเหลือประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งตู้ปันสุขหน้าจวนผู้ว่าฯ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด -19นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้ง "ตู้ปันสุข" บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ใส่ไว้ในตู้เพื่อให้ประชาชนนำไปบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น ซึ่งพบว่า มีผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาโรคโควิด - 19 มารับบริการจากตู้ปันสุขหน้าจวนผู้ว่าฯ อย่างต่อเนื่องขณะที่จำนวนตู้ปันสุขในตัวเมืองเชียงใหม่ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีผู้ที่มีน้ำใจนำตู้ปันสุขไปตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ หรือหน้าบ้านของตนเอง เพื่อแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ด้อยโอกาส คนที่ยังขาดแคลน และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมเชิญชวน ขอความร่วมมือ หยิบของไปแต่พอดี เพื่อเหลือแบ่งปันแก่คนที่ต้องการรับความช่วยเหลือคนอื่น ๆ ด้วย

เขียนเมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 09:26:18 น. (view: 67)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง