PODCASTS

สื่อภาพและเสียง

Healthy CMU ปี2

Healthy CMU เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ"สุขภาพที่ดี เริ่มต้นได้ที่นี่"  

T-talk เล่าหนัง(สือ)

หนังสือขายดีที่ต้องอ่าน ต้องฟังเพื่อไม่ให้ "เนยแข็ง" ของพวกเราหายไปไหน เหมาะกับโลกในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำมาเล่าให้ฟังโดยอ.โต้ง

Good Day Station Podcast 2565

Good Day Station สถานีเพื่อวันดี ๆ ของคุณกับ Podcast สนุก ๆ ที่จะพาคุณผู้ฟังทุกคนดื่มด่ำไปกับผลงานของนักศึกษา แขนงวิชาวิทยุฯ และสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานทั้งหมดเป็นผลงานของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของวิชา

เวทีสาธารณะ การรับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ #151264

เวทีสาธารณะเพื่อเมืองเชียงใหม่ การรับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง (บริเวณวัดเจ็ดยอด-แยกรินคำ) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ความรู้สู้ฝุ่น

ความรู้สู้ฝุ่น  Podcast ที่จะนำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในมุมมองต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 
โดยความร่วมมือกันระหว่างสภาลมหายใจเชียงใหม่และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100) 

แพทย์ฉุกเฉิน 1669

SECSI สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

มีหัวข้อทั้งหมด 27 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 3 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง