live icon
FM100CMU Radio Online

News & Activity

ข่าวและกิจกรรม
คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เร่งสำรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ หน่วยฉีดทั้ง 4 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
Aug02
คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เร่งสำรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ หน่วยฉีดทั้ง 4 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

   วันนี้ (2 ส.ค. 64) นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวั

02 สิงหาคม 2564 15:01:39 น. view: 29

เพิ่มอีก 1 วัน เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนโควิดให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ เฉพาะที่ศูนย์ฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่เดียวเท่านั้น พร้อมขอความร่วมมือหากผู้ใดพบเห็นเหตุหรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 สามารถแจ้ง 191 หรือ 1669 แ
Jul31
เพิ่มอีก 1 วัน เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนโควิดให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ เฉพาะที่ศูนย์ฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่เดียวเท่านั้น พร้อมขอความร่วมมือหากผู้ใดพบเห็นเหตุหรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 สามารถแจ้ง 191 หรือ 1669 แ

  วันนี้ (31 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเ

31 กรกฎาคม 2564 19:22:44 น. view: 107

พิเศษพรุ่งนี้วันเดียว เปิด Walk in ให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ขอรับสิทธิการฉีดวัคซีน ณ หน่วยฉีดใหญ่ 3 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่
Jul30
พิเศษพรุ่งนี้วันเดียว เปิด Walk in ให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ขอรับสิทธิการฉีดวัคซีน ณ หน่วยฉีดใหญ่ 3 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่

  วันนี้ (30 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเ

30 กรกฎาคม 2564 20:47:00 น. view: 181

กำชับ ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง
Jul29
กำชับ ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำชับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัวอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการกักตัวที่บ้าน ต้องแยกออกจากคนในบ้านอย่างชัดเจน หลังพบการติดเชื้อจากการสัมผั

29 กรกฎาคม 2564 20:41:48 น. view: 32

ชป.เผยผลการศึกษาฯ “โครงการเติมน้ำเขื่อนภูมิพล” แก้ภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืน
Jul29
ชป.เผยผลการศึกษาฯ “โครงการเติมน้ำเขื่อนภูมิพล” แก้ภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืน

กรมชลประทาน เผยผลการศึกษาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล สามารถเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลได้ปีละประมาณ 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หวังแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้อย่างยั่งยื

29 กรกฎาคม 2564 18:47:58 น. view: 57

สสจ.เชียงใหม่ยันการฉีดวัคซีนแบบไขว้สร้างภูมิคุ้มกันได้สูง
Jul29
สสจ.เชียงใหม่ยันการฉีดวัคซีนแบบไขว้สร้างภูมิคุ้มกันได้สูง

    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันการฉีดวัคซีนแบบไขว้ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูง และป้องกันการเจ็บป่วยหนักจากการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้ถึงร้อยละ 90    นายแพทย์จ

29 กรกฎาคม 2564 18:44:52 น. view: 42

สั่งขยายเวลา งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม
Jul28
สั่งขยายเวลา งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติขยายเวลางดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 พร้อมงดการสั่งการทำงานกลุ่ม หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมข

28 กรกฎาคม 2564 20:42:05 น. view: 115

ย้ำประชาชน ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล “D-M-H-T-T-A” อย่างเคร่งครัด กำชับกลุ่มเสี่ยงที่มีผล SWAB ครั้งแรกเป็นลบ ต้องกักตัวจนครบ 14 วัน
Jul28
ย้ำประชาชน ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล “D-M-H-T-T-A” อย่างเคร่งครัด กำชับกลุ่มเสี่ยงที่มีผล SWAB ครั้งแรกเป็นลบ ต้องกักตัวจนครบ 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชน ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล หรือ “D-M-H-T-T-A” อย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับกลุ่มเสี่ยงที่มีผล SWAB ครั้งแรกเป็นลบ จะต้องกักตัวจนครบ 14 วัน

28 กรกฎาคม 2564 20:17:19 น. view: 86

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง