สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน ออกอากาศช่องทางออนแอร์ และออนไลน์
ทุกวัน เวลา 07.00 - 19.00 น.
FM100CMU Radio Online

News & Activity

ข่าวและกิจกรรม
เชียงใหม่สั่งปิดบริษัท พี.พี.เอส.คอนกรีต จำกัด อำเภอสารภี หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 
Sep21
เชียงใหม่สั่งปิดบริษัท พี.พี.เอส.คอนกรีต จำกัด อำเภอสารภี หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 

    คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดบริษัท พี.พี.เอส.คอนกรีต จำกัด อำเภอสารภี เป็นเวลา 14 วัน หลังพบมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดเดินทางเข้า

21 กันยายน 2564 20:06:01 น. view: 43

เชียงใหม่แจ้งให้ผู้บริการ พีพีเอสคอนกรีต ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งกักตัว 14 วัน  
Sep21
เชียงใหม่แจ้งให้ผู้บริการ พีพีเอสคอนกรีต ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งกักตัว 14 วัน  

  วันนี้ (21 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์กิตติพันธ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้านระบาดวิทยา เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จ

21 กันยายน 2564 19:57:46 น. view: 41

เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 2 แห่ง ที่บ้านอูแจะ ตำบลสบโขง และที่บ้านแม่สะเต ตำบลนาเกียน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย 
Sep20
เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 2 แห่ง ที่บ้านอูแจะ ตำบลสบโขง และที่บ้านแม่สะเต ตำบลนาเกียน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยง 2 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภออมก๋อย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปใ

20 กันยายน 2564 19:03:40 น. view: 1871

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 76 ราย ส่วนมากเป็นการติดเชื้อในจังหวัด พร้อมประกาศให้หย่อมบ้าน ตำบลสบโขง และบ้านแม่สะเต ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกและงดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 
Sep20
จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 76 ราย ส่วนมากเป็นการติดเชื้อในจังหวัด พร้อมประกาศให้หย่อมบ้าน ตำบลสบโขง และบ้านแม่สะเต ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกและงดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 

    วันนี้ (20 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์กิตติพันธ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงให

20 กันยายน 2564 18:57:25 น. view: 1858

แจ้งผู้ใช้บริการฟิตเนส O2 Gym สาขาข่วงสิงห์เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกักตัว 14 วัน
Sep18
แจ้งผู้ใช้บริการฟิตเนส O2 Gym สาขาข่วงสิงห์เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกักตัว 14 วัน

จังหวัดเชียงใหม่พบคลัสเตอร์ใหม่อีก 2 คลัสเตอร์ ที่หย่อมบ้านผาผึ้ง อำเภออมก๋อย และที่บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร พร้อมขอให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการฟิตเนส O2 Gym สาขาข่วงสิงห์เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด

18 กันยายน 2564 20:15:53 น. view: 1846

    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม AOT พี่อาสา CSR อาสาสอนดับเพลิง ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น ลดความสูญเสียหากเกิดอัคคีภัยในชุมชน
Sep18
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม AOT พี่อาสา CSR อาสาสอนดับเพลิง ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น ลดความสูญเสียหากเกิดอัคคีภัยในชุมชน

        วันที่ 18 กันยายน 2564 นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานเปิดกิจกรรม AOT พี่อาสา CSR อาสาสอนดับเพลิง ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬาชุมชนบ้านป่าเป้า-แกรน

18 กันยายน 2564 17:26:15 น. view: 1844

ประกาศ ผู้ที่เข้าใช้บริการ 4 สถานที่เสี่ยง สังเกตอาการ และเข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกักตัว 14 วัน
Sep17
ประกาศ ผู้ที่เข้าใช้บริการ 4 สถานที่เสี่ยง สังเกตอาการ และเข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกักตัว 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการร้าน Second Café by Warasub อำเภอสันทราย ร้านข้าวต้มชาววัง ถนนช้างคลาน ร้านหลู้ไฮเวย์ ตำช้างเผือก และสวนจันทร์สุวรรณ อำเภอแม่ออน สังเกต

17 กันยายน 2564 21:35:06 น. view: 1836

คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมความพร้อมแผนการฉีดวัคซีน โควิด-19 เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายนนี้ 
Sep17
คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมความพร้อมแผนการฉีดวัคซีน โควิด-19 เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายนนี้ 

  วันนี้ (17 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ปร

17 กันยายน 2564 21:33:03 น. view: 1836

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง