PODCASTS

สื่อภาพและเสียง

Goodday Station Podcast 2566

นักศึกษา วิชา 851331 ปี 2566 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PODCAST ตราชูคู่ชาวบ้าน

PODCAST ตราชูคู่ชาวบ้าน โดย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวทีสาธารณะเพื่อเมืองเชียงใหม่

เวทีสาธารณะเพื่อเมืองเชียงใหม่ "เชียงใหม่กับทิศทางการปรับภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่และน่ามาเยือน”

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 

FM100 สัมภาษณ์พิเศษผู้สมัคร สส. เขต1 เชียงใหม่

รายการพิเศษ FM100 สัมภาษณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 "นโยบายพรรคไหนที่โดนใจ เรื่องไหนของเชียงใหม่ที่ต้องรีบแก้"

FM100 สัมภาษณ์พิเศษดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

FM100 สัมภาษณ์พิเศษดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57  

Healthy CMU ปี2

Healthy CMU เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ"สุขภาพที่ดี เริ่มต้นได้ที่นี่"  

T-talk เล่าหนัง(สือ)

หนังสือขายดีที่ต้องอ่าน ต้องฟังเพื่อไม่ให้ "เนยแข็ง" ของพวกเราหายไปไหน เหมาะกับโลกในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำมาเล่าให้ฟังโดยอ.โต้ง

มีหัวข้อทั้งหมด 25 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 3 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง