FM100 CMU: สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน

PODCASTS

สื่อภาพและเสียง

เวทีสาธารณะเพื่อเมืองเชียงใหม่
เวทีสาธารณะเพื่อเมืองเชียงใหม่

เวทีสาธารณะเพื่อเมืองเชียงใหม่ 

“เขียงใหม่กับทิศทางการปรับภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่และน่ามาเยือน”

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่อัพเดต: 05 กันยายน 2566 13:39:36 น. (view: 1613)

ผู้ดำเนินรายการ

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง