PODCASTS

สื่อภาพและเสียงPODCAST เด็กเล่น เด็กเรียน 101  Ep2 เกมส์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการ
PODCAST เด็กเล่น เด็กเรียน 101 Ep2 เกมส์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการ (view: 1613)
รายการPODCAST เด็กเล่น เด็กเรียน 101

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษา กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PODCAST เด็กเล่น เด็กเรียน 101 Ep1 กิจกรรมนอกบ้านเสริมสร้างพัฒนาการนอกกรอบ 
PODCAST เด็กเล่น เด็กเรียน 101 Ep1 กิจกรรมนอกบ้านเสริมสร้างพัฒนาการนอกกรอบ  (view: 1612)
รายการPODCAST เด็กเล่น เด็กเรียน 101

ผู้ดำเนินรายการ นักศึกษา กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีหัวข้อทั้งหมด 2 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง