News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กกล.ผาเมืองเพิ่มความเข้มตรวจสอบชายแดนหลังพบกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาขายออนไลน์เชื่อมโยงเครือข่าย พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเปิดเผยว่า ปัจจุบันพบกลุ่มอาข่า มีบทบาทสำคัญในขบวนการยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะการติดต่อซื้อขายยาผ่านระบบออนไลน์เชื่อมโยงหลายส่วน เข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่เดิมจะมีการเพ่งเล็งเฉพาะกลุ่มมูเซอ  ด้านตรงข้าม อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย แต่ภายหลังกลุ่มดังกล่าวถูกทางการสหภาพเมียนมา ปราบปรามหลายครั้งจึงทำให้ลดบทบาทในการเป็นผู้ผลิตยาเสพติดรายย่อยรวมทั้งการรวบรวมยา 

สำหรับพื้นที่ที่กองกำลังผาเมืองมีการเพ่งเล็งเป็นพิเศษเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติด คือบ้านปูนาโก เมืองตูม สหภาพเมียนมา ฝั่งตรงข้าม อ.แม่ฟ้าหลวง ล่าสุดขึ้นไปทางเหนือของเมืองตูมประมาณ 60--ถึง-70 กิโลเมตร  เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเขา ทางการเมียนมายังเข้าไปไม่ถึง กลุ่มขบวนการต่างๆจะมารวมตัวที่บริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดอีกแห่งหนึ่งแทนบ้านปูนาโก สหภาพเมียนมา ที่มีบทบาทในการค้ายาเสพติดกลุ่มใหม่

 ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองกล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนยังคงมีต่อเนื่อง  โดยกลุ่มว้าตอนเหนือเป็นกลุ่มหลักในการผลิตยาไอ็ซ  ซึ่งกองกำลังผาเมืองยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการสกรีนชายแดนอย่างเข้มข้น โอกาสที่จะมียาเสพติดล็อตใหญ่เข้ามาค่อนข้างยาก มีเพียงล็อตเล็กๆที่ทยอยเข้ามาเพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่  ขณะที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมักจะนำยาไปส่งทางภาคตะวันออกฉียงเหนือมากขึ้น  ทั้งนี้ยาเสพติดยังคงมีอยู่ในพื้นที่จำนวนมากพอสมควร  ตามออเดอร์การสั่ง   ซึ่งเมื่อได้ออเดอร์จะมีการรวบรวมยาตามกลุ่มตางๆมาเพื่อส่งเข้าในพื้นที่ตอนในจะเห็นได้ว่ายาที่จับได้แต่ละครั้งรูปแบบ/สัญญาลักษณ์ ที่บรรจุหีบห่อจะคละกัน แต่ตัวยาจะไม่เปลี่ยน เนื่องจากไม่ได้รับความนิยมจากตลาด 

    ทั้งนี้กองกำลังผาเมืองยังคงมีมาตรการเข้มข้นในการจัดกำลังเฝ้าตรวจ ลาดตระเวนตามแนวชายแดน ซึ่งมีการจัดกำลังจากกองหนุน  เสริมด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีอยู่  ตลอดจนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนเกิดผลเป็นรูปธรรม

เขียนเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 16:44:48 น. (view: 1836)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง