News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ร่วมมือภาคเอกชน MOU แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 ริเริ่มโครงการต้นแบบนำร่องในการลดการเผาหรือเลิกเผาเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร

 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกับบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิงส์ จำกัด หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 เริ่มโครงการต้นแบบนำร่องลดการเผาหรือเลิกเผาเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร มาทำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง     วันนี้ (11 ก.พ. 64) เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิงส์ จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การทดลองนำร่องแก้ไขปัญหาการลดการเผาเพื่อนำไปสู่หนทางที่ยั่งยืน โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อาทิ โครงการต้นแบบนำร่องในการลดการเผาหรือเลิกเผาเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ต้น ใบ ข้าวโพด ซังข้าวโพด ฟางข้าว และกิ่งใบไม้ จากสวนลำไย เป็นต้น โเยจะนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ และโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันปัญหา PM 2.5 และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนสู่ความยั่งยืน ซึ่งบันทึกความร่วมมือนี้เป็นการแสดงเจตจำนงอันแน่วแน่ระหว่างสองฝ่าย และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนและประชาชน  ที่ประชุมได้ร่วมหารือในรายละเอียด และจะลงพื้นที่จริงเพื่อพัฒนาให้บังเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนภายใน 30 วัน

เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 20:00:12 น. (view: 1835)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง