News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบเครื่องเป่าลมและเครื่องพ่นน้ำ จำนวน 30 เครื่องให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด 9 จังหวัด ภายหลังรับมอบจากกองทัพบก สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบเครื่องเป่าลมและเครื่องพ่นน้ำ จำนวน 30 เครื่องให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด   9 จังหวัด ภายหลังรับมอบจากกองทัพบก สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

    พล.ท.สุภโชค   ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบเครื่องเป่าลมและเครื่องพ่นน้ำ จำนวน 30 เครื่องให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด   9 จังหวัด ภายหลังรับมอบจากกองทัพบก สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลและหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่าและหมอกควันใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    สำหรับเครื่องเป่าลมและเครื่องพ่นน้ำที่ได้รับครั้งนี้เกิดจากกลุ่มพลังใจไทยแลนด์มีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือ จึงรวมกลุ่มจัดซื้อและนำมามอบให้กองทัพบก 

   แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า กองทัพบกสนับสนุนเครื่องดังกล่าวให้หน่วยทหารใน 9 จังหวัดเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติงานด้านการดับไฟเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเครื่องเป่าลมสามารถใช้เป่าเศษใบไม้ เพื่อเป็นแนวกันไฟ ส่วนเครื่องพ่นน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเหมาะสำหรับใช้สะพายหลัง เพื่อความสะดวกในการเข้าพื้นที่ 

    สำหรับเครื่องดังกล่าวได้มอบให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 4  ชุด ส่วนจังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง แพร่ พะเยา และจังหวัดตาก จังหวัดละ 3 ชุด

    

เขียนเมื่อ 05 เมษายน 2562 22:20:15 น. (view: 1908)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง