News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการ “ART for AIR ศิลปะเพื่ออากาศ” ทั่วเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. – 30 เม.ย. 64 

สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการ “ART for AIR ศิลปะเพื่ออากาศ” ทั่วเมืองเชียงใหม่ มุ่งหวังสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า และผลกระทบจากฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่14 ก.พ. 64 ที่ ลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ART for AIR ศิลปะเพื่ออากาศ” โดยมี Mr. Shri Krishna Chaitanya กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครเชียงใหม่ และสภาสมหายใจเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าว คณะศิลปิน ART for AIR ศิลปะเพื่อลมหายใจ ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการ “ART for AIR ศิลปะเพื่ออากาศ” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการทำงานและสมทบทุนของสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่  อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงการช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและช่วยเหลือบรรเทาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 โดยจะมีการจัดแสดงในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่และบริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่  ทั้งนี้ ทางสภาลมหายใจฯ มุ่งหวังที่จะลด PM 2.5 โดยลด hotspot และพื้นที่เผาไหม้ลงปีละ 25% เป็นอย่างน้อย โดยมีกระบวนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืนในลักษณะของ “เชียงใหม่โมเดล” ทั้งการเชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของภาคประชาชน ชุมชน ประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ศิลปิน และสาธารณชนต่างๆ รวมไปถึงการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้ดีขึ้น มีแผนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รองรับต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้เกิดโมเดลการทำงาน ประยุกต์วิธีแก้ปัญหาไปยัง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และอาจขยายไปยังกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 09:14:34 น. (view: 130)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง