News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

บก.คฟป.ทภ.3 สน.รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพบเกือบทุกจังหวัดเริ่มมีหมอกควัน แนะลดการเผาดูแลสุขภาพ

  วันที่ 15 ก.พ.64 เวลา 08.00 น. กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ

พบว่า ช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้านอกจากนี้ยังพบว่า ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนในตอนกลางวัน ไม่มีฝนและลมมีกำลังอ่อนลง ทำให้เริ่มมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากขึ้น หากมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ควรมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ปัญหาหมอกควันกระทบกับประชาชน

เช้าวันนี้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบ PM 2.5 เฉลี่ยนอยู่ระหว่าง 32 - 67  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 53 - 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่าAQI ระหว่าง 39 – 175  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยที่จังหวัดลำปาง  บ้านดง อ.แม่เมาะ และ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบมีค่า PM 2.5 และ ค่าAQI อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ เนื่องจากพบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ 

     ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัดภาคเหนือ จากจำนวน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS) วันนี้ พบจำนวน 187 จุด โดยเฉพาะใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 114 จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 46 จุด และเขต สปก. จำนวน 13 จุด 

    ในส่วนของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงจัดชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก 15 ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควัน ตลอดจนรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่ ตามข้อสั่งการของ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า

เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 09:25:45 น. (view: 85)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง